facebookPixel

Duurzaam beheer

Samenwerking met bedrijven uit de sociale economie levert u economische, sociale en ecologische voordelen op!

Cliquez ici pour continuer en français

Modetrends, de wisselende vraag van de markt… Ondanks de inspanningen van de sector zien ondernemingen zich genoodzaakt om hun onverkochte goederen op te slaan of zich ervan te ontdoen. Al te vaak belanden ze in de verbrandingsoven.
In een tijd waarin alle spelers – producenten, verdelers en consumenten – zich bewust zijn van de impact van een doordachte consumptie en meer dan ooit aandacht hebben voor de kosten, reikt de sector van de sociale economie een duurzame en financieel interessante oplossing aan.

Sinds januari 2016 biedt een beslissing van de BTW-administratie bedrijven uit de sociale economie de mogelijkheid om onverkochte artikels, met recuperatie van de BTW, over te nemen met het oog op hergebruik, en dit om verspilling tegen te gaan, onze natuurlijke hulpbronnen te vrijwaren en korte afzetkanalen te bevorderen.

Welk type van goederen? Alle nog bruikbare non-food producten.

 • Textiel: kleding, huislinnen, schoenen, modeaccessoires…
 • Elektro: kleine en grote elektrische huishoudtoestellen, elektrische, elektronische en computerapparatuur, printers, randapparatuur en accessoires…
 • Diverse kleine en grote voorwerpen: meubilair, sierobjecten, materiaal voor kinderverzorging, spelletjes, vaatwerk, juwelen, klein kantoormateriaal…

Welke oplossingen? De voorraad moet in principe tegen aanschaffingswaarde worden gewaardeerd, maar er mag een waardevermindering worden verrekend. In de praktijk kan de belastingadministratie aanvaarden dat de BTW wordt berekend op de restwaarde van de goederen op het moment van de schenking/verkoop voor een symbolische prijs. U dient evenwel het bewijs te bewaren van de schenking of de verkoop voor een symbolische prijs aan een bedrijf uit de sociale economie.

Voordelen ?

Economisch:

 • optimalisering van de logistiek
 • vermindering van de opslagkosten
 • gratis afhaling
 • vermindering van de kosten voor vernietiging van overtollige voorraden
 • mogelijkheid om de BTW te recupereren bij verkoop

Ecologisch:

 • werking via korte afzetkanalen met de lokale spelers
 • verlenging van de levensduur van de producten
 • minder afval
 • vrijwaring van de natuurlijke hulpbronnen

Maatschappelijk:

 • inschakeling in solidariteitsprojecten en scheppen van duurzame arbeidsplaatsen
 • gewaarborgde transparantie in het beheer van de producten
 • de waarborgen van het Solid’R-label: duurzaam, ethisch, efficiënt

Een transversaal voordeel: uw imago!

Hoe gaat u concreet te werk?

 • neem contact op met een bedrijf uit de sociale economie
 • bepaal en leg de samenwerkingsvoorwaarden officieel vast op basis van producttype, lot, inzamelingsmodaliteiten, frequentie…
 • spreek het ophalingsmoment af
 • vraag een recyclageattest als bewijs van de schenking of een factuur als bewijs van de verkoop tegen een symbolische prijs
 • deel deze transactie mee in uw activiteitenverslag

Wie contacteren? Bedrijven uit de sociale economie zijn al ruim 50 jaar actief en zamelen herbruikbare goederen in. Deze goederen worden vervolgens gesorteerd, gerecycleerd of opgewaardeerd ter ondersteuning van solidariteitsprojecten. Zo is het mogelijk om duurzame lokale arbeidsplaatsen te scheppen. Ze handelen volkomen transparant en garanderen de traceerbaarheid van de ingezamelde goederen.

Terre asbl – Rue de Milmort, 690 – 4040 Herstal – 04 240 58 58 – www.terre.be
Spullenhulp vzw – Zuunstraat 69 – 1070 Anderlecht  – 02 537 30 26  – www.spullenhulp.be
Oxfam-Solidariteit vzw – Vierwindenstraat 60 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 501.67.00 – www.oxfamsol.be

Terre, Spullenhulp en Oxfam-Solidariteit hebben allemaal het ethische Solid’R-label van de ondernemingen uit de sociale economie die zich toeleggen op recuperatie en recyclage. Het waarborgt de ecologische, sociale en economische meerwaarde van de schenkingen.
Een initiatief van RESSOURCES – Comeos – CreaModa – UCM
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu.

Subscribe for free resources and news updates.

Error: Contact form not found.