Openbare aanbestedingen

Als openbare instantie dient u zich voor al uw aankopen te houden aan de wet op de openbare aanbestedingen. Onder openbare instantie verstaan we de gewestelijke overheidsadministraties en –instellingen, de lokale, intercommunale en provinciale overheidsinstellingen, scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen, enz.

LeClicRécup.be biedt een doeltreffende en snelle oplossing inzake openbare aanbestedingen.

  • Als u uw openbare aanbesteding wilt bekendmaken en op deze website online wilt zetten, ga dan verder op dit platform. U kan uw bestek publiceren in pdf-formaat, met daarbij een samenvatting van uw aanvraag. Uw openbare aanbesteding kan worden geraadpleegd door alle bedrijven die erop kunnen reageren. U kan ook de lijst van lopende aanbestedingen bekijken.
  • Klik hier als u enkel de bedrijven wilt zien die op uw aanvraag kunnen reageren.