Klik en recycleer!

LeClicRécup.be wil het schenken van gebruikte goederen en het kopen van herbruikbare/gerecycleerde goederen vergemakkelijken tussen de burgers, de overheid, privébedrijven en ondernemingen uit de sociale economie van het RESSOURCES-netwerk op het grondgebied Wallonië-Brussel

LE CLIC RECUP, hoe werkt het ?

De goederen waarover het gaat, zijn: informatica-apparatuur, kleine en grote elektrische huishoudtoestellen, meubelen, dagelijkse spullen, karton en textiel.

LeClicRécup.be staat voor:

  • werken binnen korte termijnen en met oplossingen op maat voor het kopen of schenken van grote goederen
  • gebruikmaken van de diensten voor ophaling, levering en naverkoop van de bedrijven uit de sociale economie
  • spullen kunnen wegdoen met de zekerheid dat ze op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt
  • tweedehands spullen vinden tegen een eerlijke prijs, met kwaliteitsgaranties bijdragen tot de lokale tewerkstelling.

Gratis dienstverlening

LeClicRécup.be is een gratis service op maat. De aanvrager blijft vrij in zijn keuze van het bedrijf waarmee hij wil werken.

Erkende en gelabelde dienstverleners

De activiteiten en diensten van elke onderneming die is aangesloten bij het RESSOURCES-netwerk, worden beschreven in fiches. De labels, die al dan niet specifiek zijn voor de sector, garanderen stuk voor stuk een ethische en kwaliteitsvolle aanpak.

Openbare aanbestedingen

LeClicRécup.be beantwoordt ook aan de specifieke noden van gemeenschappen zoals de gewestelijke overheidsadministraties en –instellingen, lokale, intercommunale en provinciale overheidsinstanties, scholen, crèches, rusthuizen, enz. Zij kunnen bij deze dienst terecht om bijvoorbeeld een lijst van ondernemingen te raadplegen of een openbare aanbesteding online bekend te maken en inschakeling van bedrijven uit de sociale economie toe te laten.